ЈП КОМУНАЛЕЦ - НЕГОТИНОе формиран во 1957 година како "Комунална услуга на организација", која подоцна е трансформирана во "Водна Заедница". Во 1983 година од "Водна Заедница" е пререгистрирана како ЈП "Комуналец" - Неготино.


Во периодот од формирањето до денес, директори биле:


 • Филип Филипов (од 1958 до 1960 г.),
 • Лазо Димов (од 1960 до 1963 г.),
 • Лазар Лазаров (од 1963 до 1976 г.),
 • Диме Пиштолов (од 1975 до 1980 г.),
 • Ташко Николов (од 1980 до 1994 г.),
 • Никола Кртев (од 1994 до 1996 г.),
 • Раде Коцевски (од 1996 до 1996 г.),
 • Љупчо Јанчев (од 1996 до 2002 г.),
 • Драган Христов (од 2002 до 2007 г.),
 • Владимир Јованов (од Декември 2007 до Ноември 2009 г.),
 • Диме Недев(од Ноември 2009 до Септември 2012),
 • Наташа Лазова(од Септември 2012 до 2017)
 • Марина Бојаџиева(од 2017 до ...)


Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014